Teme seminara

Pozivamo Vas na sudjelovanje na našim inspirativnim seminarima. U ponudi su sljedeći seminari:

 • Kako omogućiti razvoj samosvijesti kod djeteta? – Seminar se bavi pitanjima razvoja samosvijesti kao osnove mentalnog zdravlja te najjačeg mehanizma djece i mladih, ali i odraslih u nošenju s izazovima u današnjem društvu (npr. vršnjačko nasilje, grupni pritisak vršnjaka, rizična ponašanja i sl.)
 • Kako reći ne mirne savjesti? – O granicama između djeteta i roditelja; o granicama djeteta izvan obitelji te očuvanju i razvijanju osobnog integriteta kao i poštivanju integriteta drugih.
 • Roditeljsko vođenje – Seminar na temu vođenja u obitelji; kako razvijati autoritet koji proizlazi iz osobnosti roditelja, a ne temelji se nužno na moći odraslih? Zašto je važan roditeljski autoritet i što se dešava kada ga u obitelji nema?
 • Kako pripremiti dijete za školu? – Kako brinuti o procesu prilagodbe te psihičkim, emocionalnim i intelektualnim potrebama djeteta koje uskoro kreće u školu? Važnost suočavanja s vlastitim očekivanjima i stvaranje preduvjeta za razvoj punih djetetovih potencijala.
 • Kako podržati dijete tijekom školovanja? – Kako brinuti o dobrobiti djeteta tijekom školovanja te pomoći dijetu u nošenju sa školskim obavezama i sustavom? Koja je uloga roditelja? Kako ostvariti konstruktivan dijalog s učiteljima/nastavnicima? Briga o društvenom životu djeteta – odnosi s vršnjacima – što možete učiniti da dijete ne postane žrtva nasilja, ali i prepoznati ukoliko se vaše dijete ponaša nasilno prema vršnjacima.
 • Kako djeca uče biti odgovorna? – Od odgovornih odraslih do odgovorne djece – što odrasli nude djeci po pitanju osobne i društvene odgovornosti?
 • Obitelji s tinejdžerima – Kako razvijati odnose s adolescentima? Što je drugačije u tom odnosu naspram odnosa s djetetom? Kako bolje upoznati svoje dijete i prevenirati destruktivne obrasce ponašanja – kako biti partner u odrastanju adolescenta?
 • Jelo je na stolu! Slijedi idiličan obrok ili još jedna bitka? – Zašto hranjenje u nekim obiteljima često prerasta u svakodnevne sukobe? O čemu se uistinu radi kada postoje problemi oko jela? Što se događa u odnosima između djece i odraslih, a što može biti vidljivo u atmosferi za stolom?
 • Priprema za obitelj – Od para do obitelji – kroz koje sve faze prolazi par ulazeći u obiteljski život. Kako stvarati preduvjete za mentalno zdravlje obitelji od samih početaka?
 • Dijalog roditelja i škole/vrtića – Komunikacija između roditelja i škole/vrtića predstavlja neiscrpno područje o kojem bi svaki roditelj i svaki djelatnik škole/vrtića uistinu mogao puno toga reći. Svi mi koji radimo i s roditeljima i sa školama/vrtićima često čujemo obje strane i vidimo da je nužan dijalog – kao osnova za rješavanje nastalih poteškoća, kao osnova za izgradnju odnosa te kao poruka djeci da odrasli znaju i mogu (ili se bar trude) biti odgovorni za svoje misli, osjećaje i postupke i zajedničko traženje rješenja. Seminar je namijenjen i roditeljima i djelatnicima škola/vrtića (odgajatelji, učitelji, nastavnici, ravnatelji, stručni suradnici) kao zajednički susret kojim želimo doprinijeti boljoj komunikaciji na relaciji škola/vrtić – roditelji.
 • Kompetencije u odnosima – seminari na temu “Kompetencije u odnosima” govore u kojoj mjeri kvaliteta međuljudskih odnosa na radnom mjestu, kao i kvaliteta i umijeće izgradnje i osnaživanja odnosa s drugima utječu na zadovoljstvo, efikasnost i mentalno zdravlje svih uključenih.
 1. Kompetencije djelatnika vrtića u odnosima s djecom i roditeljima
 2. Kompetencije djelatnika škola u odnosima s učenicima i roditeljima

Kvaliteta odnosa između djelatnika škola/vrtića i roditelja je iznimno važna, kao i kvaliteta odnosa između odraslih i djece. Na ovim seminarima govorimo o izazovima pred kojima se nalaze djelatnici odgojno-obrazovnih institucija pred kojima su s jedne strane sadržaji kao i procedure “koje moraju bit zadovoljene”, a s druge strane djeca sa svom svojom osobnosti te roditelji čiji se odnos prema institucijama, posebno školi i nastavnicima drastično promijenio. Ovim seminarima želimo inspirirati djelatnike odgojno obrazovnih institucija (vrtića, škola, učeničkih domova i sl.) kako brinuti o svom integritetu i istovremeno razvijati svoje kompetencije u komunikaciji i kontaktu s djecom i roditeljima te ukazati na važnost dijaloga. Seminari su namijenjeni djelatnicima škola/vrtića.