Stručnjaci

U današnje vrijeme mogućnosti učenja su postale dostupnije nego prije. Internet je otvorio pristup informacijama, perspektivama i istraživanjima stranih znanstvenika i autora. Znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja i zemalja povezuju se u želji za postizanjem boljih rezultata i otkrivanjem novog načina rada pa tako i u području pomagačkih struka, odnosno svih onih u kojima je važan pedagoški pristup.

Glavna pretpostavka nove škole jest partnerstvo učenika, roditelja i nastavnika koji odbijaju biti žrtve naslijeđenog školskog sustava.

J.Juul

Značajan utjecaj na hrvatske stručnjake u ovom području imao je i ima rad Jespera Juula, danskog obiteljskog terapeuta i autora mnogih knjiga za roditelje i pedagoge. Jesper nas je upoznao s novim paradigmama i vrijednostima u odnosima s djecom, mladima i odraslima osnažujući nas kao roditelje da ne ponavljamo pogreške svojih roditelja (i da pritom ne odemo u suprotnost) i kao stručnjake da napredujemo i da se razvijamo u smjeru boljeg razumijevanja djetetove perspektive i egzistencijalne pozicije – da navedemo tek neke od njegovih važnih utjecaja.

Familylab roditeljima, stručnjacima i svima zainteresiranima dijem Hrvatske nudi sadržaje o različitim aspektima obiteljskog života i izgradnji odnosa s djecom i mladima. Znanja i sadržaji temelje se na teorijama i vrijednostima koje je opisao Jesper Juul , Helle Jensen i drugi istaknuti autori koji zastupaju slične vrijednosti.

Važan aspekt našeg rada su radionice, predavanja, edukacije i treninzi za pedagoške djelatnike (stručnjake u pomagačkim zanimanjima: odgajateljice, nastavnici, profesorice, pedagozi, psihologinje, savjetovatelji i terapeuti koji se bave roditeljstvom, kao i ravnateljice u vrtićima i školama).  U svom radu i u edukaciji stručnjaka ne nudimo gotova rješenja po receptu nego želimo osnažiti stručnjake da na svojim radnim mjestima i u kontaktu s djecom, mladima, roditeljima i kolegama grade odnose utemeljene na ravnopravnom dostojanstvu te da osnažuju dijalog koji je smislen za sve uključene strane. Pored razvijanja pedagoških kompetencija na svojim radnim mjestima, stručnjacima nudimo i mogućnost izobrazbe na osnovu koje mogu organizirati i voditi Familylabove inspirativne seminare za roditelje.

Želite se upoznati s pristupom u radu s obiteljima prema vrijednostima koje opisuje Jesper Juul? Želite proširiti svoja znanja iz područja obiteljske dinamike i poboljšati svoj pristup u radu s djecom, roditeljima i obiteljima?

Prijavite se na naše edukacije za stručnjake

 

Info –Trening za voditelje seminara Familylaba 2024.

 

 Radionica “Kako graditi autoritet u razredu?” – Christine Ordnung, 11. i 12.3.2023.

Edukacija “Od poslušnosti do odgovornosti” – 2023.

Trening za voditelje seminara Familylaba – 2022./2023.

Informacije o treningu 2022.

Trening je namijenjen stručnjacima pomagačkih zanimanja koji imaju iskustvo u radu s roditeljima a koji bi željeli postati voditelji inspirativnih seminara Familylaba te time doprinijeti novoj i uzbudljivoj ponudi za roditelje. Na trening se mogu uključiti i osobe s manje radnog iskustva, kao i oni bez iskustva (iskustvo rada je važno ukoliko se odlučite izvoditi inspirativne seminare). Moguće je, dakle, na treningu sudjelovati bez daljnjih obaveza uključivanja u izvedbu seminara, što često vrijedi za osobe koje se žele upoznati sa sadržajem treninga i razvijati stručne kometencije na svom radnom mjestu. U ponudi je osam dana intenzivnog treninga. Po završetku se polaznici, ovisno o svojim profesionalnim kompetencijama, motiviranost i procjeni organizatora uključuju u izvedbu i/ili organizaciju seminara za roditelje Ili osobe iz struke. Trening čine dva modula, svaki u trajanju po 4 dana. Moduli zajedno čine cjelinu i važno je sudjelovati na oba. Trening se održava na hrvatskom i/ili engleskom jeziku (ovisno o prijavljenima). Ako Vam se sviđa raditi s roditeljima i osjećate se ugodno u ulozi predavača (ili biste željeli probati!), poduzetni ste i uspješni u provedbi i organiziranju seminara i imate optimističan te rješenjima usmjeren pristup – javite nam se! Poslat ćemo Vam detaljan opis uloge voditelja seminara, popis potrebne literature, što od Vas očekujemo te kakvu podršku možete dobiti.

Ukoliko ste stručnjak i želite sudjelovati u sljedećem treningu za voditelje seminara Familylaba pod vodstvom Dušanke Kosanović, voditeljice Familylaba Hrvatska, prijavite se na: info@familylab.hr
Prijavite se

 

Edukacija “Od poslušnosti do odgovornosti” – razvijanje kompetencija u pedagoškim odnosima

Familylab Hrvatska, Slovenija i Srbija, uz podršku organizacije Familylab Association iz Švicarske treću godinu za redom provode jednogodišnji projekt kojim kao stručnjaci želimo inspirirati, educirati i podržati odgojitelje, nastavnike i druge stručnjake u području odgoja i obrazovanja u razvoju njihovih kompetencija vezano uz uspostavljanje, izgradnju i održavanje odnosa s djecom, mladima i roditeljima s kojima svakodnevno rade u okviru svoje pedagoške prakse. Cilj projekta prvenstveno je usmjeren na unaprjeđenje kompetencija u odnosima pedagoških djelatnika te njihovo povezivanje, zajedničko učenje i dijeljenje vrijednosti, iskustva i primjera dobre prakse koji pripadaju i proizlaze iz pedagoške sfere. U izvedbu edukacije su uključeni stručnjaci iz Danske, Njemačke i Hrvatske. Više o edukaciji i termine održavanja modula možete pronaći ovdje: Od poslušnosti do odgovornosti – Edukacija 2020.